Blog Image
1 juli 2018

Potentieel aan hernieuwbare energie in bestaande woningen onderbenut

In het kader van de nieuwe Europese doelstellingen moet het aandeel van hernieuwbare energie in België stijgen van ongeveer 6% nu naar 19% tegen 2030. Vandaag is de nieuwbouw de belangrijkste trekker op dit vlak. Uit de laatste gegevens van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat bijna 90% van de nieuwe woningen in 2016 uitgerust is met PV-panelen, 12,5 % over een zonneboiler beschikt en 22% een warmtepomp heeft. Maar de VCB verwijst in haar blog Ruimte voor Mensen naar het potentieel van bestaande woningen. Als jaarlijks bijkomend 100.000 bestaande woningen groene stroom kunnen produceren, stijgt het aandeel hernieuwbare energie van 6 naar 12%.